Sirküler: 264/14                                                                                                       19.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 13.08.2014 tarih ve 15644 sayılı “Avrupa Birliği Devlet Yardımlarına İlişkin Kurallarda Yapılan Düzenlemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı