Sirküler: 266/14                                                                                                       20.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 25/7/2014 tarih ve 2014/2 sayılı Kararı”, 16 Ağustos 2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ile, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığı’ nın 2/4/2014 tarihli ve 23100 sayılı, 19/6/2014 tarihli ve 41508 sayılı yazıları dikkate alınarak; 24/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan “İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulmasına Dair Karar” ın kabulüne karar verilmiştir.

 

Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Karar