Sirküler: 267/14                                                                                                       20.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)”, 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan on sekiz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

Tebliğin eklerini oluşturan on sekiz meslek standardı arasında sektörümüzü ilgilendiren meslek standartları aşağıda belirtilmiştir.

Ek- 4 Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 5 Gemi Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 6 Gemi Geri Dönüşüm İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 7 Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 8 Gemi Makine Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 9 Gemi Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 10 Gemi Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12 Lojistik Gümrük Takipçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-13 Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-14 Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

 

Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Tebliğ