Sirküler: 268/14                                                                                                       20.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemektir.

 

Yönetmeliğin “Gemiadamı cüzdanı” başlıklı 12. Maddesi aşağıdaki gibidir.

“Madde 12 – (1) Gemiadamı cüzdanı vermeye yetkili makamlarca düzenlenen gemiadamı cüzdanları, Genel Müdürlükçe yetki verilmiş il emniyet müdürlükleri ile liman başkanlıklarının bulunduğu yetkilendirilmiş ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından kayıt ve tahkikat işlemleri yapılarak tasdik edilir.

(2) Gemiadamı cüzdanı tasdik işlemi için;

a) T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı,

b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet fotoğraf,

c) Müracaat sahibi tarafından doldurulan talep formu,

ç) 18 yaşından küçükler için muvafakatname,

d) İlgili kurum tarafından tanzim edilen gemiadamı cüzdanı, istenir.”

 

Bu Yönetmelik hükümleri Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlarınca yürütülür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgili Yönetmelik