Sirküler: 273/14                                                                                                       22.08.2014

  

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 11/08/2014 tarih ve 15522 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, TOBB’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalandığı bildirilmektedir.

Buna göre, anılan prosedür gereğince, Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyeri tehlike sınıfına ilişkin itirazı taleplerini  “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB,TİSK,TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacaklardır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirilmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma Sosyal Güvenlik bakanlığı evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine ekleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, (Ek-1) Prosedür doğrultusunda ve Ek-2’de yer alan formun doldurularak Odalar Birliği’ne gönderilmek üzere, 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek-1. İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

Ek-2. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu