Sirküler:314/16                                                                                                         10.11.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.10.2016 tarih ve 20410 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda, 7.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

  1. Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS),
  2. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM),
  3. El konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler,
  4. Tanımlar,
  5. Demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler,
  6. Tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller

gibi konu başlıklarında bazı değişikliklere yer verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)