Sirküler:  322/16                                                                                                       24.11.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  17.11.2016 tarih ve 21984 sayılı yazısı.  

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizin karşılaştığı pazara giriş engellerinin neden olduğu ekonomik kayıpların belirlenmesi ve ihracatçılarımızın yönlendirilmesi amacıyla periyodik olarak raporlanmak üzere, Bakanlık makamı talimatıyla 2015 yılında, “Hedef ve öncelikli ülkeler” kapsamında 16 ülke için “Pazara Giriş Engelleri 2015” raporu yayımlandığı belirtilmektedir.  Söz konusu rapor, TOBB web sitesi, birimler sekmesinde yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi bölümü Dış ticaret Müdürlüğü sayfasındaki “Duyurular” başlığı altında (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2528&Ist=Duyurularlistesi) yer almaktadır.

Raporun 2016 yılı için güncelleme çalışmalarının başlatıldığı ve 2016 yılı için ekli listede yer alan ülkelere yer verilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu listenin, hedef ve öncelikli ülkeler arasında yer alan ve firmalarımızın pazara girişte sorun yaşadığı tespit edilen ülkeler dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

2015 yılı raporunda, adı geçen listede yer alan ülkelere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve ilave ülkelere dair bilgilerin eklenmesi gerektiği bildirilmektedir. Öte yandan, 2015 yılı raporuna kıyasla kamu alımları ilgili bölümün detaylandırılmasının faydalı olacağının değerlendirildiği, anılan raporda, özellikle inşaat firmalarımızın kamu ihalelerinde karşılaştıkları sorunlara dair bilgilerin derlenmesinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, hedef ve öncelikli 16 ülke için hazırlanan  “Pazara Giriş Engeli 2015” raporunun incelenerek,  raporda yapılmasında fayda görülen güncelleme ve ilavelerin 29 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza, (Faks: 0.324.3295230/E-Mail:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: Pazara Giriş Engelleri Raporunda Yer Almasında Fayda Görülen Ülkeler Listesi (1 Sayfa)