Sirküler: 364/13                                                                                                     05.08.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kanunun;

  • 52. Maddesi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Limited Şirketlere ilişkin “Önemli Kararlar” başlıklı 621 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.”

 

  • 56. Maddesi ile, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,” yürürlüğe girer.

 

Söz konusu maddeler ile yapılan değişiklikler, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Kanun (37 Sayfa)