Sirküler: 365/13                                                                                                     06.08.2013

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Panama Bayraklı Gemilerin Liman Çıkışlarında Konsolosluk Belge Doğrulama

İşleminin İptali hk.

İlgi :    (a) 02.08.2013 tarih ve 361/13 sayılı sirkülerimiz.

            (b) İstanbul Panama Başkonsolosluğunun06.08.2013 tarih ve Nota No.IST-034

                  PTY yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile başlatıldığı bildirilen limanlarımıza gelen/gelecek olan Panama Bayraklı Gemilerin Belgelerinin İstanbul Panama Başkonsolosluğu marifeti ile doğrulanması uygulamasının durdurulduğu bir örneği ekte sunulan ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

 

Eki: İlgi (b) Yazı. (1 Sayfa)