Sirküler:  376/13                                                                                                       20.08.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Ağustos 2013 tarih ve 28474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile, 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin,

 

Tanımlar başlıklı 3. maddesi,

Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar başlıklı 6. maddesi,

Uzlaşma komisyonlarının teşkili başlıklı 7. maddesi,

Uzlaşma komisyonlarının yetkisi başlıklı 9. maddesi,

Uzlaşma talebinin incelenmesi başlıklı 13. maddesi

Uzlaşma talebinin sonuçları başlıklı 14. maddesi

Uzlaşma görüşmelerinin yapılması başlıklı 16. maddesi ile

Uzlaşmanın sonuçları başlıklı 19. maddesinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğe Geçiş hükümleri başlıklı geçici madde eklenmiştir.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ek: İlgi yönetmelik (2 sayfa)