Sirküler:  382/13                                                                                                       23.08.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 19.08.2013 tarih ve 17742 sayılı, “Özbekistan Gümrüklerinde Uygulama Değişiklikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa)