Sirküler:  383/13                                                                                                       23.08.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 20.08.2013 tarih ve 17877 sayılı, “Tataristan Cumhuriyetine Yönelik Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa)