Sirküler: 386/14                                                                                                               14.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ, 

TOBB ve TEPAV’ın talebi doğrultusunda İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “Türkiye Geneli ve İller Bazında Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi Mükellef Sayıları ve Değişim İle İlgili Bilgi Notu” ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer  ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Bilgi Notu