Sirküler: 391/14                                                                                                               18.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117), 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin İhtisas gümrüğü uygulaması başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Bursa Gümrük Müdürlüğü
4 Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
8 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
9 İzmir Gümrük Müdürlüğü
10 İzmit Gümrük Müdürlüğü
11 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
12 Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
13 Malatya Gümrük Müdürlüğü
14 Samsun Gümrük Müdürlüğü
15 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
16 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter