Sirküler: 392/14                                                                                                               18.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)”, 15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yeniden değerleme oranının belirlendiği söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter