Sirküler: 393/14                                                                                                  19.11.2014

 

                                                                            ÖNEMLİDİR

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :   a) 24.09.2014 tarih ve 314/14 sayılı sirkülerimiz.

            b) 22.10.2014 tarih ve 354/14 sayılı sirkülerimiz.

 

1 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ilgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Doğabilecek mağduriyetleri önlemek adına, Odamıza yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı borcu olan üyelerimizin, 6552 Sayılı Kanunla düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter