Sirküler: 397/14                                                                                                               20.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB’den alınan yazı uyarınca, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma, Usul ve Esasları”, “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na ilişkin uygulamada karşılaşılan bazı hususlar, intikal eden talep ve başvurular neticesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık Makamının 06.11.2014 tarihli kararı ile yenilenmiş olan; “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” ile “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na http://www.tobb.org.tr/TOBBKadinGirisimcilerKurulu/Sayfalar/Mevzuat.php linkinden erişilebilmektedir.

“TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”nın geçici 2. Maddesi hükmü gereğince de yeni esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde seçimlerin yapılması gerekmektedir. Bu hüküm gereğince TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 25 Aralık 2014 Perşembe günü 10:00-16:00 saatleri arasında Odamızda yapılacaktır.

Seçmen listesine girecek Kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için İl Kadın Girişimciler Kurul Üyesi adayının ekteki formu eksiksiz doldurması ve en geç 25 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza teslim etmesi gerekmektedir.

İl Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

Seçmen listeleri ile seçim tarihi, yeri ve saati 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren Odamız hizmet binasında asılarak duyurulacaktır. İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları,       16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve adli sicil belgesi ile birlikte en geç    22 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza yapılacaktır.

Aday olabilme şartını taşıyan üyelere ilişkin liste, 24 Aralık 2014 Çarşamba gününden itibaren Odamızda ilan edilecek ve web sayfamızda da yayımlanacaktır.

 

İlgili mevzuat kapsamında Odamız Yönetim Kurulunca karara bağlanması gereken itirazlar, Odamız Genel Sekreterliğine, Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar ise, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0312 218 24 84 numaralı faksına ulaştırılacaktır.

Seçim sonuçlarının kesinleştiği günden itibaren iki iş günü içerisinde, İcra Komitesi’ne seçilen asıl ve yedek üyeler, Odamızca, koordinatör Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na yazılı olarak bildirilecektir.

Yeni seçilen İl İcra Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcıları seçimi gündemli ilk toplantısını İl Koordinatör Oda hizmet binasında (MTSO) en geç 9 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştireceklerdir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Başvuru Formu