Sirküler: 400/14                                                                                                               21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14.11.2014 tarih ve 21601 sayılı “Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Konunun önemine binaen, özel sektöre yapılacak çalışmaların ilk aşaması olarak Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi (www.ekonomi.gov.tr) “Duyurular” kısmında yayınlanmış olan ve (http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel adresinde ulaşılabilecek anketin üyelerimizce doldurulmasının temini istenilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

  Eki: İlgi Yazı