Sirküler: 401/14                                                                                                               21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.11.2014 tarih ve 21762 sayılı “ Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti İle Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı