Sirküler: 402/14                                                                                                                                                      21.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulmasının Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılması Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuştu.

Limanlarımıza gelen gemilerin limanda kaldıkları süre içerisinde seyir ve can güvenliğini doğrudan ilgilendiren malzeme ve ekipmanların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tamir, bakım ve test gibi acil ihtiyaçlarına yönelik Gümrük işlemlerinin birkaç günlük sürede tamamlandığı, bu durumun gemi donatanlarının ve işleticilerinin mağduriyetine neden olmasının yanı sıra maddi kayıplara da neden olduğu, bu nedenle söz konusu iş ve işlemlerin ülkemiz limanları yerine başka ülke limanlarında yaptırılması sonucu ülkemizin döviz kaybına uğradığı bilinmektedir.

Gerek ülkemizin döviz kaybının önlenmesi gerekse üyelerimizin gemilere verdikleri hizmetlerin bir sistem dahilinde kolaylaştırılması adına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde uzun zamandır devam eden yazışma ve görüşmeler sonucu anılan Genel Müdürlüğün 2014/20 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge uyarınca seyir ve can güvenliğini doğrudan ilgilendiren (Gemilerde bulunan yangın tüplerinin çıkarılıp doldurulması, can sallarının açılıp test edilerek tekrar gemiye götürülmesi ve yanmış elektrik dinamolarının sarımları gibi) iş ve işlemlerin zaman kaybına meydan verilmeden yapılabilmesi, tüm sorumluluk gemilere hizmet verecek üyemiz şirkete ait olmak üzere, Odamızın Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne vereceği global teminat kapsamında daha kısa sürede sağlanabilecektir.

Buna göre; Mersin Deniz Ticaret Odası ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında bahse konu genelge uyarınca yapılacak protokolden yararlanmak isteyen üyemiz firmalarla Odamız arasında bir protokol yapılacak olup, Yönetim Kurulumuzca global teminattan yararlanması uygun bulunan firmaların isimleri, Odamıza kesin ve süresiz banka teminatı verilmesi kaydı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

Bahse konu genelge kapsamında global teminattan yararlanmak isteyen üyelerimizin 1 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza başvurmalarını önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter