Sirküler: 404/14                                                                                                               24.11.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 118)”, 23 Kasım 2014 tarih ve 29184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
11 Mersin Gümrük Müdürlüğü
12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
13 Bursa Gümrük Müdürlüğü
14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
15 İzmir Gümrük Müdürlüğü
16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ