Sirküler: 405/14                                                                                                                                                                  24.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”, 22 Kasım 2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme bildirimi gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin, 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır.

Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ