Sirküler: 409/14                                                                                                               27.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 25.11.2014 tarih ve 22184 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu Onuncu Toplantısının Aralık ayı içinde yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu Onuncu Toplantısı Kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler hakkında görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede,  Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu gündemine alınması talep edilen azami üç maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza iletilmesini rica ederiz.

 

Korer   ÖZBENLİ

Genel Sekreter