Sirküler: 412/14                                                                                                               28.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki idare Amirliği’nin,  26.11.2014 tarih ve 2014/165 Sayılı “ 2015 Yılı Mersin Limanı Şahıs ve Araç Daimi Giriş Kartı Yenilenmesine İlişkin Esasları” konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

Eki: Şahıs ve Araç Daimi Giriş Kartı Yenilenmesine İlişkin Esasları