Sirküler: 413/14                                                                                                               28.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

 

İlgi yazıda, Son günlerde ilimizde “Maliye Gazetesi”, “Maliye Dergisi” gibi yayınları “Maliye’den Geliyorum” diyerek satış yapan kişilerin olduğu, gerek satışı yapılan yayınların, gerekse satış yapan kişilerin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile hiçbir ilgisi ve alakası bulunmadığı belirtilmektedir.

 

Maliye Bakanlığı’ndan geldiği imajı uyandırılmaya çalışılarak haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere ve yayınlara itibar edilmemesi hususundaki, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uyarı yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

Eki: Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uyarı yazısı