Sirküler: 419/14                                                                                                             04.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin,  14.11.2014 tarih ve 59944 sayılı yazısı.   

 

İlgi yazıda,  6102 sayılı (yeni)Türk Ticaret Kanununda ve vergi mevzuatında, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, bazı işletmelerin bazı defter ve belgeleri elektronik ortamda düzenlemesi ve iletmesi konusunda zorunluluklar getirildiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Merkezi olarak, “İşletmelerde E-Defter/E-Fatura/E-Arşiv Zorunluluğu ve Uygulaması” konulu bir eğitim planladıkları ve ABD’de bu alanda master yapmış, uluslararası denetim sertifikası niteliğinde olan CPA lisansı ile Türkiye’de SM mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik ruhsatlarına sahip bir denetim mesleği mensubu eğitmen tarafından sunulacağı bildirilmektedir.

 

Odamız Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan, ekte detayları yer alan eğitimleri talep eden üyelerimizin 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Odamıza bildirmelerini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: Eğitim Detayları