Sirküler: 422/14                                                                                                             10.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  28.11.2014 tarih ve 22449 sayılı “Türkiye 100 Programı Son Başvuru Tarihinin 31 Aralık 2014 Olarak Değiştiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgi Yazı