Sirküler: 423/14                                                                                                             10.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Hükümleri Ekonomi Bakanınca yürütülen “Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)”, 10 Aralık 2014 tarih ve 29201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile,

1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü,”

 

-Aynı Tebliğde (ek 2 hariç) yer alan;

  1. a) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü”,
  2. b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne”,
  3. c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden”,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibareleri “bölge müdürlüklerine”,

  1. d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ