Sirküler: 428/14                                                                                                             11.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)”, 10 Aralık 2014 tarih ve 29201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,  4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No      Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1           Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2           Gebze Gümrük Müdürlüğü

3           İzmir Gümrük Müdürlüğü

4           İzmit Gümrük Müdürlüğü

5           Mersin Gümrük Müdürlüğü

6           Derince Gümrük Müdürlüğü

7           Giresun Gümrük Müdürlüğü”

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ