Sirküler: 429/14                                                                                                             11.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119), 05 Aralık 2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin,

-4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Usulsüzlük Cezasının Yeniden Belirlenmesine ilişkin 2. Maddesi ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

-4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Yer Alan Çalışma Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesine ilişkin 3. Maddesi ile,  4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için 28,43 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

-Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan Tutarların Yeniden Belirlenmesine ilişkin 4. Maddesi ile,

Gümrük Yönetmeliğinin;

  1. a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,
  2. b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL,
  3. c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ