Sirküler: 431/14                                                                                                             11.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, “İdari İtirazların Cevaplandırılması Konulu 2014/26 sayılı Genelge 21 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede, Bakanlığa intikal eden olaylardan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242 nci maddesi çerçevesinde itirazların karara bağlanma süreci ile ilgili olarak tereddütler oluştuğunun anlaşıldığı ifade edilerek, idari itirazların karara bağlanmasında süre yönüyle dikkate alınacak hususlar açıklanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Genelge