Sirküler: 432/14                                                                                                             11.12.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, “2014/19 Sayılı Genelgede Hakkında 2014/27 sayılı Genelge 21 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hakkındaki 2014/27 sayılı genelgenin 8 inci paragrafı değiştirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Genelge