Sirküler: 433/14                                                                                                             11.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, “2013/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/28 sayılı Genelge 21 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, İdari yaptırımlar hakkındaki 2013/38 sayılı Genelge’nin “6. Zamanaşımı hükümleri” maddesinin birinci paragrafı değiştirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Genelge