Sirküler: 436/14                                                                                                             12.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  02.12.2014 tarih ve 22851 sayılı “Resmi İstatistik Programı Kapsamında, Ekonomik ve Sosyal Göstergelere İlişkin Birlikçe Güncel Olarak Hazırlanan İstatistikleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgi Yazı