Sirküler: 438/14                                                                                                             12.12.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 2014/6992 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 11.12.2014 tarihli ve 29202 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar ile, 16 Nisan 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı” nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898301 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Karar ekinde yer alan Antlaşmanın 1inci bölümünün, 5 inci maddesinde taraflar arasında “Ticaret Odaları Aracılığıyla Özel Sektör İşbirliği” hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Antlaşmanın 2 inci bölümünün, sanayiye ilişkin 2 inci maddesinde “Gemi inşa Sanayi”, tarafların işbirliğini geliştirme niyetlerini belirttikleri öncelikli sektörler arasında sayılmıştır.

 

Antlaşmanın 3 üncü bölümünün, “Deniz Taşımacılığı” hakkındaki 1.3 üncü maddesinde, taraflar limanlar ve denizcilik işbirliği ortak komite toplantısının yeri ve zamanının Türk tarafınca diplomatik kanallar üzerinden İran tarafına bildirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.  Aynı bölümün 2 inci Maddesinde ise taraflar arasında “Gümrükler” hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı