Sirküler: 439/14                                                                                                             16.12.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Kıymet Bildirim Formu Konulu 2014/15 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede, kağıtsız beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar kapsamında beyanname ekine eklenen belgelerin azaltılması ve beyanname ekine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin beyanname ile birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından vazgeçilmesi çalışmaları kapsamında, Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde ibraz edilen Kıymet Bildirim Formunun (KBF) “Genel Bilgiler” ve “Kalem Bilgileri” şeklinde BİLGE sistemi detaylı Beyan Modülü “Bağlantılar” sekmesine aktarıldığı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde Kıymet Bildirim Formunun doldurulmasına ilişkin hususlar 2014/15 sayılı Genelge’ de açıklanmış olup, “Kıymet Bildirim Formu Doldurma Rehberi” Bakanlığın Web sitesinde duyurular alanında yayımlanmıştır.  Genelge çerçevesinde doldurulacak olan Kıymet Bildirim Formu uygulamasına 08.12.2014 tarihi itibariyle başlanacağı belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Eki: İlgili Tebliğ