Sirküler: 445/14                                                                                                                                               23.12.2014

 

                                                                            ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitütü’nün, 19 Aralık 2014 tarihli yazısı.  

 

TUBİTAK-111G152 nolu  “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi” kapsamında ve MIP tarafından işletilen Mersin Limanı faaliyetini genişletilmesi amacıyla yapılacak dip tarama malzemesinin (sediman) boşaltımı için belirlenen “dökü alanı” içinde ve çevresinde koordinatları ve yerleri belirtilen körfez içi ve liman içinde belirlenen alanlarda ve noktalarda oşinografik ve balıkçılık ölçüm ve örneklemeleri yapılacağı ilgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, R/V Bilim 2 Gemisi barınmakta olduğu Tırtar Marina’dan hareketle ek’te sunulmuş olan Sefer Ön Planında belirtilen çalışma alanlarında çalışmalarını tamamlamasını müteakip, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) sahasını kapsayan bölgede 26/27 Aralık 2014 tarihlerinde hava ve deniz şartlarının müsaade etmesi durumunda çalışmalarını tamamlayacaktır.

 

Proje kapsamındaki tüm çalışma istasyon koordinatlarının hem yazılı hem de harita dökümleri Sefer Ön Planında belirtilmiş olup, özellikle projenin çalışma sahasının Mersin Limanı’nı kapsayan bölümlerinde MIP ile koordineli olarak çalışılması sağlanarak can ve mal emniyeti başta olmak üzere liman trafiğinin aksamasına neden olmadan tamamlanmasının sağlanacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: Sefer Ön Planı