Sirküler: 446/14                                                                                                             24.12.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.12.2014 tarih ve 23793 sayılı “Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması Hakkında Anket Çalışması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı