Sirküler: 447/14                                                                                                             24.12.2014

  

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün,

23.12.2014 tarih ve 69615 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, deniz araçlarında ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca 6, 9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandığı,  Söz konusu tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, ÖTV’siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatı yayımlanmakta olduğu ve 2015 yılı Uygulama Talimatının çalışmaları halen devam ettiği bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, 2015 yılında Yakıt Alım Defteri (YAD) düzenleme başvurularının Liman Başkanlıklarınca 24.12.2014 tarihinden itibaren alınabileceği,

–   “M” seri numaralı YAD düzenlenmesine 25.12.2014 tarihinde başlanacağı,

  • Mevcut YAD düzenleyen Liman Başkanlıklarımıza ilave olarak Ambarlı ve Pazar Liman Başkanlıklarında da YAD düzenleneceğini,

2015 yılı uygulamalarının, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2013 tarih ve 1960 sayılı, ekte sunulan 2014 yılına ait Genel Uygulama Talimatı Kapsamında sürdürüleceğini bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: 12.12.2013 tarih ve 1960 sayılı Yazı