Sirküler: 452/14                                                                                                            29.12.2014

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

Müdürlüğü’nün,  17.12.2014 tarih ve 68716 sayılı yazısı.

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ilgide kayıtlı yazılarında, Bakanlıkları koordinasyonunda gerçekleşen Karma Ekonomik Komisyonu,  Kara Ulaştırması Karma Komisyonu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi gibi, üst düzey uluslar arası toplantılarda, uluslararası faaliyet gösteren denizcilik firmalarımızın taleplerinin alınması, potansiyel işbirliği alanlarına yer verilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması amacıyla “Denizcilik Çalışma Grubu” oluşturulması ile idareyle denizcilik sektörü arasında kesintisiz bilgi akışının ve iletişimin öneminden bahsedilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilgi yazı ekinde gönderilen Ülke Bilgi Notu Formu’nun üyelerimiz tarafından doldurularak 16.01.2015 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine murat.akpinar@udhb.gov.tr adresine gönderilmesi istenilmektedir.

 

Söz konusu formun doldurarak Bakanlığa ve Odamıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve eki Bilgi Notu