Sirküler: 86/14                                                                                                             20.03.2014

  

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Mhg/2014-15)” 15 Mart 2014 tarih ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin “Onaylanmış kuruluş” başlıklı birinci maddesi ile, “Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tersaneler Caddesi No:26 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

 

Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Tebliğ ve eki (3 Sayfa)