Sirküler: 87/14                                                                                                             20.03.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Adalet Bakanlığı tarafından “MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ”, 15 Mart 2014 tarih ve  28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin birinci maddesi gereği,  “Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.”

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

  Eki: İlgili Tebliğ (2 Sayfa)