Sirküler: 88/14                                                                                                             20.03.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Maliye Bakanlığı tarafından, “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)”“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)”, “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)”  ile “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)”, 18 Mart 2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek-1. (Seri No: 30) (7 Sayfa)

 

Ek-2. (Seri No: 31) (1 Sayfa)

 

Ek-3. (Seri No: 32) (1 Sayfa)

 

Ek-4. (Seri No: 33) (1 Sayfa)