Sirküler: 89/14                                                                                                             25.03.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14/03/2014 tarih ve 5501 sayılı  “2014 Başarının Sırrı Broşürü”nü konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

İlgi yazıda,  2014 yılı Başarının Sırrı Broşürünün Ana Temasının “Web Girişimcileri: Avrupa’nın Dijital Şampiyonları” olarak belirlendiği, Broşürde yeni istihdam ve beceri sahaları yaratan web girişimcilerinin başarı hikâyelerine yer verileceği ile bu çerçevede, belirlenen tema ışığında web girişimciliği konusunda örnek bir hikayesi olan ve ülkemizi temsil edecek bir girişimci portresinin Birlikçe tespit edileceği bildirilmektedir.

 

Önerilecek olan temsilcilerin diğer girişimciler ve KOBİ’ler için örnek niteliği taşıyacak hikâyelerinin olması önem taşımakta olup, bu kapsamda, üyelerimizin web girişimciliği konusunda örnek hikayesi olan adayları belirleyerek yazı ekinde gönderilen formun, İngilizce olarak tanziminin sağlanması ve 27 Mart 2014 Perşembe Saat 17:00’a kadar Odamıza iletmelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı ve eki form (4 Sayfa)