Sirküler:  049/15                                                                                                       13.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Belirlenmesi Hakkında 2015/7199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki listedeki anlaşmalar arasında yer alan,

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma” nın yürürlük tarihi 8 Ekim 2014,

 

“1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III Ve IV Üncü Eklerine Katılmamız” ın yürürlük tarihi 14 Ocak 2015, 

“1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin 1988 Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Ekli Kararları ile Getirilen Değişiklikler” in yürürlük tarihi (MSC 143 (77)) 1 Ocak 2005, (MSC.172 (79)) 1 Temmuz 2006, (A.972(24)) 3 Şubat 2010, (MSC 223 (82)) 1 Temmuz 2008, (MSC 270 (85)) 1 Temmuz 2010,

olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: 2015/7199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı