Sirküler No:003                                                                                                                         03.01.2016

 

 

Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

İlgi: 29.12.2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete

İlgi Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Tebliğ ile, 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ”in Ek-1 ve Ek-2’si yürürlükten kaldırılmış olup, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan tarife ekte sunulmuştur.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekrter

 

Eki: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi