Sirküler No: 009/17                                                                                                                      05.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Kutup Sularında Faaliyet Göstermeyi Planlayan Gemilerin Kutup Kodu (Polar Code) Gerekliliklerini Karşılaması Gerektiği Hk.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 80368960-110.99-E.97562 Sayılı, “Kutup Sularında Faaliyet Göstermeyi Planlayan Gemilerin Kutup Kodu (Polar Code) Gerekliliklerini Karşılaması Gerektiği”konulu yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı