Sirküler No:010/17                                                                                                                 05.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)’nde Yapılan Değişiklikler.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 97831 sayılı, “Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006)’nde Yapılan Değişiklikler”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı