Sirküler: 012/16                                                                                                           15.01.2016

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : Irak’a Yapılan Transit Taşımalarda Yaşanan Sorunlar Hk.

 Son dönemde ülkemizin özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör faaliyetleri ve güvenlik güçlerimizin uyguladığı tedbirler kapsamında Irak’a yönelik transit, ihracat ve ithalat kara nakliyesinde gecikmeler ve hatta günlerce devam eden beklemeler nedeniyle, Irak’la iş yapan dış ticaret firmalarımızın ciddi anlamda mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir.

Irak’a yönelik karayolu ile yük trafiğinin durma noktasında olması, Mersin Limanı üzerinden aktarılması gereken Irak adresli transit yüklü konteynerlerin, MIP liman sahasında uzun süre beklemesi nedeniyle aşırı miktarda demuraj, ardiye ve fuzuli işgal ücretleri gibi ek masraflar ortaya çıkmaktadır.

Ulusal güvenlik sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçen ülkemizde öncelikle ulusal birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bölgemizde yaşanan sorunların ekonomik ve sosyal yaşama etkisini en az düzeyde tutulabilmek, kan kaybeden dış ticaretimizi diri tutmak ve nakliyecilerimizin elinde olmayan nedenlerle ortaya çıkan mağduriyetlerini bir nebze olsun giderebilmek, mücbir sebep nedeniyle yaşanan bu zorlu sürece sektörümüzün tüm taraflarının duyarlılığını göstermesi adına, yol güvenliği ile Habur Gümrük Kapısından tam kapasite ile giriş/çıkışlar sağlanıncaya kadar gerek hat temsilcileri, gerek acenteler ve gerekse liman işletici kuruluşlar nezdinde oluşacak demuraj, ardiye, fuzuli işgal ve transit kargonun beklemesinden kaynaklanan ek masrafların bu hassasiyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunu önemle arz/rica ederiz.

 

 

M.Cihat LOKMANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dağıtım                                                         :

Gereği                                                                       :           Bilgi                                                   :

Üyemiz Acenteler, Hat Temsilcileri ve                                 Ekonomi Bakanlığı

Liman İşletici Kuruluşlar                                                        Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği

MIP Yönetim Kurulu Başkanı

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği