Sirküler No:012/17                                                                                                                05.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Fas Anti-damping Soruşturması Hk.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.01.2017 tarih ve 83 sayılı, “Fas Anti-damping Soruşturması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı